Polityka prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zebranych przy korzystaniu ze strony https://www.studiosante.pl oraz https://www.sklep.studiosante.pl.

I. Definicje:

Administrator – oznacza Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000050433, NIP 524-10-06-610, REGON 010827252, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną https://www.studiosante.pl oraz https://www.sklep.studiosante.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Klient – podmiot, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach określonych w przepisach prawa także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu bądź chce skorzystać bądź korzysta z innych usług Administratora.

Towar – dostępne w Sklepie produkty (rzeczy ruchome), które są lub mogą być przedmiotem Zamówienia;

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics,
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego,
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com.
 • prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Dane osobowe zbierane na stronie internetowej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SANTE A. Kowalski sp.j. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 55A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050433, NIP: 5241006610, REGON: 010827252.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@sante.pl

Podczas korzystania ze strony internetowej możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników, takie jak:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Numer telefonu
 3. Adres e-mail
 4. Adres korespondencji.

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na podstawie nadanych upoważnień. Każda z osób, która została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych została zapoznana z zasadami ochrony danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych informacji.

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu, który wspiera Administratora przy realizacji celów przetwarzania. Administrator korzysta z usług jedynie profesjonalnych podmiotów, którzy gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji.

VI. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator świadczy następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto,
  2. Zamówienie bez rejestracji,
  3. Newsletter,
  4. Rezerwacja online,
  5. Formularz kontaktowy.
 2. Zamówienie złożone w sklepie Studio Sante są realizowane przez domenę https://www.sklep.studiosante.pl
 3. Usługa elektroniczna Konto jest świadczona w celu zarządzania przez Klienta jego danymi umożliwiającymi korzystanie z Konta oraz Zamówieniami złożonymi w Sklepie.
 1. W Formularzu rejestracji w celu założenia Konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu (jeśli dotyczy), numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji przez Klienta, wyrażeniu obligatoryjnych zgód oraz złożeniu obligatoryjnych oświadczeń, w tym poprzez kliknięcie pola „Rejestruj”.
 3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieokreślony, nieodpłatnie.
 4. Klient może zrezygnować z Usługi elektronicznej Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@studiosante.pl
 1. Usługa elektroniczna Zamówienie bez rejestracji jest świadczona w celu złożenia Zamówienia bez konieczności rejestracji Konta. W celu skorzystania z Usługi Zamówienie bez rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia, nazwiska, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu (jeśli dotyczy), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Usługa elektroniczna Zamówienie bez rejestracji ma charakter jednorazowy i świadczona jest nieodpłatnie. Świadczenie Usługi elektronicznej ulega zakończeniu z chwilą zrealizowania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu albo z chwilą zaprzestania jego składania przez Klienta.
 3. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej Usługi w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia bez rejestracji. Klient zostaje zapisany na usługę Newsletter z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia bez rejestracji. Klient może skorzystać z usługi Newsletter, jeżeli wpisze swój adres e-mail w wyznaczonym miejscu.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@studiosante.pl
 1. Dane osobowe Klienta Studia Sante są przetwarzane w związku z umówieniem i realizacja zabiegu. W każdym przypadku Klient jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych.
 2. Klient może zarezerwować online zabiegi w Studiu Sante. W tym celu, po wyborze zabiegu, zostanie przeniesiony na stronę https://www.moment.pl/ , której administratorem jest Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail oraz zapisu do Newslettera jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu rejestracji w Sklepie jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Klienta zgoda. Przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu Towarów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z formularza kontaktowego jest dobrowolne, jedna konieczne w celu odpowiedzi na Pani pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu rezerwacji online jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  4. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.

VII. Zasady i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, do czasu określonego w przepisach prawa.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 3. W związku z realizacją transakcji elektronicznych dane osobowe Klientów, które są niezbędne do realizacji płatności internetowej, będą udostępniane Bankowi. Od dnia przekazania, administratorem tych danych osobowych będzie Bank. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:
  1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.
  2. Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze towaru.
  3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. W związku z realizacją usługi zakupu online dane osobowe Klientów będą przekazane przewoźnikowi, który stanie się administratorem danych osobowych. Informacje te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru:
  1. Paczka kurierska, paczka kurierska pobraniowa za pośrednictwem Firmy Kurierskiej UPS.
  2. Przesyłka paczkomatowa za pośrednictwem Paczkomatów Inpost.
  3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 6. W związku z realizacja usługi rezerwacji online, Klient zostaje przeniesiony na stronę https://www.moment.pl/, której administratorem jest Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podane informacje będą przetwarzane w celu wyznaczonym przez administratora.